สติ๊กเกอร์ไลน์ Labito: Cutie Pie

Labito: Cutie Pie

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : taiwan

As bright as the sun, Labito not only has a humongous appetite, but she is ill-tempered! She is surely a cutie pie.

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :