สติ๊กเกอร์ไลน์ Baby of a Gentle Penguin 2
ดุ๊กดิ๊ก

Baby of a Gentle Penguin 2 (ดุ๊กดิ๊ก)

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : taiwan

Baby of a Gentle Penguin is back with super useful stickers for greeting and chatting. You can use this set when chatting with families, friends, or partners.

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :