ธีมไลน์ Keyakizaka46: Cartoon Style

Keyakizaka46: Cartoon Style

  • ราคา : 150 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : japan

Keyakizaka46 is here with a hip new LINE theme featuring cartoon versions of the band from their smartphone game "Keyaki no Kiseki." These cartoon cuties will bring added fun and excitement to all of your chats. Updates supported for 180 days after sales end.

ธีมไลน์ Keyakizaka46: Cartoon Style ธีมไลน์ Keyakizaka46: Cartoon Style ธีมไลน์ Keyakizaka46: Cartoon Style ธีมไลน์ Keyakizaka46: Cartoon Style ธีมไลน์ Keyakizaka46: Cartoon Style
  • แชร์ลิ้งค์ :