สติ๊กเกอร์ไลน์ UNIVERSTAR BT21: Soft Babies
สติกเกอร์ดุ๊กดิ๊ก

UNIVERSTAR BT21: Soft Babies (สติกเกอร์ดุ๊กดิ๊ก)

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : ญี่ปุ่น

BT21 brings more baby stickers, guaranteed to melt hearts. Infuse extra cuteness into your chats with the adorable BT21 crew!

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :