สติ๊กเกอร์ไลน์ The Dogs Are Out: Cuddly Corgi and Co!
สติกเกอร์ป๊อปอัพ

The Dogs Are Out: Cuddly Corgi and Co! (สติกเกอร์ป๊อปอัพ)

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : ญี่ปุ่น

These pups are off their leashes and ready to strut their stuff! If the corgi doesn't melt your heart, surely the shiba, shih tzu, or toy poodle will. From greetings to cheers, there's a sticker for every occasion.

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :

แนะนำจากทางร้าน

ดูทั้งหมด >