สติ๊กเกอร์ไลน์ Hello Kitty Small Stickers

Hello Kitty Small Stickers

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : japan

These delightful Hello Kitty stickers feature a small yet economical design! The polite messages and large text make them super easy to use in any occasion.

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :