สติ๊กเกอร์ไลน์ Chip 'n' Dale Pop-Up Stickers
สติกเกอร์ป๊อปอัพ

Chip 'n' Dale Pop-Up Stickers (สติกเกอร์ป๊อปอัพ)

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : japan

The always chipper duo of Chip and Dale return with this set of humorous pop-up stickers. Whether you want to give thanks or just say hello, these adorable chipmunks have got you covered. The polite messages can be easily used with anyone to help energize your chats.

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :