สติ๊กเกอร์ไลน์ Rascal Friendly Greetings
สติกเกอร์ดุ๊กดิ๊ก

Rascal Friendly Greetings (สติกเกอร์ดุ๊กดิ๊ก)

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : taiwan

Rascal may be small in size in this sticker set, but he's sure to leave a big grin on your face! Watch as the adorable raccoon lends a helping paw to your conversations with the new friends you're bound to meet this year.

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :