สติ๊กเกอร์ไลน์ Snoopy: Chalk Art

Snoopy: Chalk Art

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : japan

See a different side of Snoopy with these stickers that look as if they were drawn on a chalkboard. Featuring a variety of polite messages, they can be used in all of your daily chats.

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :