สติ๊กเกอร์ไลน์ Chico Will Scold You! Voice Stickers
มีเสียง

Chico Will Scold You! Voice Stickers (มีเสียง)

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : japan

Kyoe the bird from the popular NHK program "Chico Will Scold You!" is ready to make its voice heard with these LINE voice stickers! They're sure to add some vociferous fun to all your chats.

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :