สติ๊กเกอร์ไลน์ Ossan's Love: In the Sky
สติกเกอร์มีเสียง

Ossan's Love: In the Sky (สติกเกอร์มีเสียง)

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : ญี่ปุ่น

These new voice stickers based on the TV drama Ossan's Love: In the Sky are ready for takeoff! Warning: Love may cause unexpected periods of turbulence during your flight. Be the first to use them in all your chats!

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :