สติ๊กเกอร์ไลน์ Penguin and Cat Days: Warm and Cuddly

Penguin and Cat Days: Warm and Cuddly

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : japan

Fall into autumn with these fun stickers featuring Neko the cat and Pen the penguin. Add a little warmth to your chats on these cool autumn nights!

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :