สติ๊กเกอร์ไลน์ BT21 Warm & Fuzzy Stickers
สติกเกอร์ดุ๊กดิ๊ก

BT21 Warm & Fuzzy Stickers (สติกเกอร์ดุ๊กดิ๊ก)

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : japan

These super-cute BT21 stickers are just the thing to leave you feeling all warm inside.Let the characters of BT21 bring some warmth and tenderness to all your chats!

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :