สติ๊กเกอร์ไลน์ Aggressive Bear Betakkuma Girl (TW)
ดุ๊กดิ๊ก

Aggressive Bear Betakkuma Girl (TW) (ดุ๊กดิ๊ก)

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : taiwan

This time Betakkuma's friends appear. Say hello to the (cute?) Betakkuma Girl!

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :