สติ๊กเกอร์ไลน์ Aida & Kiki Custom Stickers
เติมคำ

Aida & Kiki Custom Stickers (เติมคำ)

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : taiwan

Cute Aida and Kiki are here to accompany you in your chats. You can make your own captions in these stickers, so use them with your friends! Be sure to preview your caption before purchasing.

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :