สติ๊กเกอร์ไลน์ Siao He: Ghost Month
ดุ๊กดิ๊ก

Siao He: Ghost Month (ดุ๊กดิ๊ก)

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : taiwan

If you like Siao He, you must have him in your chats! This time, he's cutting to the chase with some very short and powerful statements.

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :