สติ๊กเกอร์ไลน์ HIStory3 - TRAPPED Official Stickers

HIStory3 - TRAPPED Official Stickers

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : taiwan

HIStory3 - TRAPPED official stickers are here. This lovely duo shows off classic lines from the drama to use in daily conversation! If you like HIStory3 - TRAPPED, you definitely can't miss this set!

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

สติ๊กเกอร์ไลน์ HIStory3 - TRAPPED Official Stickers
  • แชร์ลิ้งค์ :