สติ๊กเกอร์ไลน์ Ensembukubu Stars!

Ensembukubu Stars!

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : japan

Bkub Okawa takes on the Ensemble Stars universe in his four-panel comic series Ensembukubu Stars!—now available in sticker form. It's official!

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :