สติ๊กเกอร์ไลน์ Pokémon: Eevee Stickers

Pokémon: Eevee Stickers

  • ราคา : 60 บาท
  • ประเภท : official
  • ประเทศ : ญี่ปุ่น

Give your chats some special Eevee love with stickers of the popular Pokémon and its Evolutions. This new set features the cute style of yabaichan's popular Japanese Eevee comics.

*** โปรดแตะที่ตัวสติ๊กเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง หรือฟังเสียง (ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบมีเสียง) ***

  • แชร์ลิ้งค์ :