สติ๊กเกอร์ไลน์, อิโมจิไลน์, ธีมไลน์มาใหม่ (11 มี.ค. 2564)