สติ๊กเกอร์ไลน์, อิโมจิไลน์, ธีมไลน์มาใหม่ (2 มี.ค. 2564)