สติ๊กเกอร์ไลน์, อิโมจิไลน์, ธีมไลน์มาใหม่ (18 ก.พ. 2564)