สติ๊กเกอร์ไลน์, อิโมจิไลน์, ธีมไลน์มาใหม่ (18 ส.ค. 2563)