สติ๊กเกอร์ไลน์, อิโมจิไลน์, ธีมไลน์มาใหม่ (5 พ.ค. 2563)