ธีมไลน์ ดราก้อนบอล ภาคเด็ก

TOEI ANIMATION

ดราก้อนบอล ภาคเด็ก

90บาท
Theme
ไม่มีวันหมดอายุ
ดูตัวอย่าง
สั่งซื้อธีมไลน์ชุดนี้คลิกที่นี่จ้า

ฉลองอนิเมะ 30 ปี! กลับไปสู่ดราก้อนบอลในยุคแรกที่โกคูและเพื่อนๆ ยังเป็นเด็กน้อยด้วยธีมน่ารักชุดนี้ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

ธีมไลน์ ดราก้อนบอล ภาคเด็ก
ธีมไลน์ ดราก้อนบอล ภาคเด็ก
ธีมไลน์ ดราก้อนบอล ภาคเด็ก
ธีมไลน์ ดราก้อนบอล ภาคเด็ก
ธีมไลน์ ดราก้อนบอล ภาคเด็ก

©B/S・F・T ©B.S./S.,T.A.


Back to Top