"คุณมานี" เป็นคนร่าเริง และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่นิ่ง ตรงไปตรงมา ชอบเล่นกีฬา มีกิจกรรมสนุกๆให้ทำอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นคุณนานาจึงเป็นคนที่มีสุขภาพดี.

สติ๊กเกอร์ไลน์ คุณมานี

2007@Staporn


Back to Top